Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Εκδήλωση του ΚΚΕ για την ηρωική εξέγερση τη Δράμας το 1941