Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

99 χρόνια από την επανάσταση των μπολσεβίκων