Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτωνΌχι στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων

Την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση των αστικών απορριμμάτων εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια και στους δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Και αυτό καθώς σήμερα η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ) συνεδριάζει, ώστε να προχωρήσει στην παραχώρηση της μεταφοράς απορριμμάτων σε ιδιώτες. Μάλιστα, κάλεσμα δυναμικής παρουσίας των εργαζομένων στην εν λόγω συνεδρίαση έχει απευθύνει η ΔΑΣ - ΟΤΑ εργαζομένων Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Αναλυτικά η  ανακοίνωση των συμβούλων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» έχει ως εξής: 
«Μετά την ψήφιση του "αναπτυξιακού" πολυνομοσχεδίου τον Οκτώβρη, η κυβέρνηση υλοποιεί με ταχύτητα την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων που αποτελεί κεντρικό στόχο της Ε.Ε. και του μεγάλου κεφαλαίου.
Στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) προχωράει σε Διεθνή Διαγωνισμό για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο "Λειτουργία Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης απορριμμάτων". Δηλαδή παραχωρεί τη μεταφορά απορριμμάτων σε εργολάβο και συγκεκριμένα:
§  Των σύμμεικτων απορριμμάτων από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ),
§  Των ανακυκλώσιμων υλικών από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ),
§  Των υπολειμμάτων επεξεργασίας από τις κατά τόπους Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) προς τους κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ),
§  Των υπολειμμάτων διαλογής από τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) προς τους κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ).
Επίσης, δίνουν τμήμα της συντήρησης των οχημάτων των παραπάνω μεταφορών, αλλά και της λειτουργίας των ΣΜΑ στον εργολάβο. Η ΔΙΑΑΜΑΘ θα προσφέρει στον εργολάβο τα 32 οχήματα που διαθέτει, ενώ ο ίδιος θα πρέπει να διαθέσει μόνο 4 οχήματα. Ενώ όλοι οι δημότες της Περιφέρειας μέσω της ΔΙΑΑΜΑΘ θα πληρώνουν και για την αλλαγή των ελαστικών των οχημάτων.
Χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις, οι Τοπικές και Περιφερειακές Διοικήσεις υλοποίησαν απαρέγκλιτα την πολιτική της ΕΕ και του κεφαλαίου και οδήγησαν συστηματικά στην απαξίωση υποδομών και εξοπλισμού, στην έλλειψη προσωπικού και στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Και τώρα πατάνε πάνω στις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτοί δημιούργησαν και φέρνουν ως λύση τους εργολάβους!
Η "Λαϊκή Συσπείρωση" με τοποθετήσεις στην Περιφέρεια και στους δήμους έχει αναδείξει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και  έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης μέσω ΣΔΙΤ και εργολάβων. Καταγγέλλουμε την απόφαση της ΔΙΑΑΜΑΘ που προχωρά στην πλήρη παράδοση τόσο της κατασκευής όσο και της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στους επιχειρηματικούς ομίλους.
Για το τεράστιο αυτό θέμα η "Λαϊκή Συσπείρωση" αγωνίζεται για:
§  Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
§  Ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι:
§  Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
§  Επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση).
§  Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.
§  Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης.
§  Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.
§  Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα.
§  Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα.
§  Χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.
Η λύση στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη και μακρόπνοη, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης με λαϊκή εξουσία και οικονομία μπορεί να εξασφαλιστεί».                                                 
21/1/2020