Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

21 Ιουλίου 1965 δολοφονήθηκε ο Σωτήρης Πέτρουλας