Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Παρουσίαση των υποψηφίων περιφερειακών Συμβούλων με το ψηφοδέλτιο της ΛΑΊΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ