Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Από τη νέα έκθεση του Νίκου Τερζή