Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

4 Αυγούστου 1945 ΧΙΡΟΣΙΜΑ