Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για την τσιμεντοδιάβαση των Καστανεών


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτές του ΚΚΕ :
-       κ. Ιωάννη Δελή και  Λεωνίδα Στολτίδη
-       Βουλή των Ελλήνων


Θέμα:    Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.:    Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/24-07-2019 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΚΚΕ κ. Ιωάννης Δελής και κ. Λεωνίδας Στολτίδης, με θέμα «Τα νερά του ποταμού Άρδα κατέστρεψαν την κοιτόστρωση στις Καστανιές ΠΕ Έβρου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών  και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.
Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών, γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Δήμο Ορεστιάδας του Νομού Έβρου, κατανεμήθηκε από τους  ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του, συνολικό ποσό ύψους 851.820,00 €, ενώ αντίστοιχο ποσό για την ίδια δράση έχει προγραμματισθεί να αποδοθεί στον ίδιο Δήμο και κατά το τρέχον έτος. Ήδη από τους ΚΑΠ έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έχει αποδοθεί στον ανωτέρω Δήμο το ποσό των 425.910,00 €.
Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με σκοπό την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.
Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.40411/02-08-2018 Πρόσκληση ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού προϋπολογισμού 123.000.000,00 ευρώ (€) με σκοπό την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του

κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Ο Δήμος Ορεστιάδας εντάχθηκε στην ανωτέρω Πρόσκληση με την υπ’ αριθμ. πρωτ.76483/20-12- 2018 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, με συνολικό προϋπολογισμό 868.000,00 €.
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία επί του θέματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Ορεστιάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56305/29-07-2019 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ