Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Eurostat: Τα νέα στοιχεία για την ανεργία

 

Μικρή αύξηση στο 25,2% σημείωσε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνη του 2015, σε σχέση με το Μάη (25%), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).
Σταθερή παρέμεινε η ανεργία στην Ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» (11% και 9,5% αντίστοιχα) τον Αύγουστο του 2015 σε σχέση με τον Ιούλη.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλη και τον Αύγουστο. Συνολικά τον Αύγουστο καταγράφονται 23 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 17,6 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη.
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (25,2% τον Ιούνη) και στην Ισπανία (22,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερμανία (4,5%), στην Τσεχία (5%) και στη Μάλτα (5,1%).
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Ιούνη διαμορφώθηκε στα 1,205 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 21,7% και στις γυναίκες στο 29,5%.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων καταγράφονται στην Ισπανία (48,8%), στην Ελλάδα (48,3%), στην Κροατία (43,5%) και στην Ιταλία (40,7%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (7%), στην Αυστρία (10,8%), στην Ολλανδία (11,2%), στη Δανία (11,4%) και στην Εσθονία (11,5%).
Τον Αύγουστο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 22,3% (έναντι 22,2% τον Ιούλη του 2014) και στην ΕΕ παρέμεινε σταθερή στο 20,4%.