Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Ο ΤΣΕ εμπνέει 48 χρόνια μετά