Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

48 χρόνια από το θάνατό του ο ΤΣΕ εμπνέει τους νέους