Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ για το 2015 αφιερωμένο στα 70 χρόνια της Αντιφασιστικής Νίκης