Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Συγέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα