Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Για μια πόλη φιλική σε πεζούς και τροχοφόρα


ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ορεστιάδας


Η  Ορεστιάδα  έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι μια πόλη  πολύ φιλική για πεζούς και τροχοφόρα. Άλλωστε κληρονομήσαμε από τη γενιά της προσφυγιάς ένα θαυμάσιο ρυμοτομικό σχέδιο , που σε πολλές περιπτώσεις  παραβιάστηκε κατάφορα δυστυχώς  και με την ανοχή  των δημοτικών αρχών 

Σήμερα είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ορεστιάδας συνεχώς οξύνεται .  Από τη μια η ραγδαία αύξηση των αυτοκινήτων και από την άλλη η ανυπαρξία πολιτικής αντιμετώπισης  του προβλήματος από τις δημοτικές αρχές των τελευταίων δεκαετιών  έχουν σαν αποτέλεσμα τον καθημερινό κυκλοφοριακό «πανικό » στο  κέντρο της πόλης με τα γνωστά  «τριπλοπαρκαρίσματα ».

Τη βελτίωση του κυκλοφοριακού  προβλήματος  δεν πρέπει  να την αντιμετωπίσουμε αποσπασματικά  αλλά  με ένα σύνολο μέτρων , ολοκληρωμένα  και άμεσα .  Σ’ αυτή τη δέσμη των μέτρων  ασφαλώς και    το ποδήλατο πρέπει να διευκολυνθεί να έχει τη δική  του αναβαθμισμένη θέση. Είμαστε θετικοί να  ξεκινήσει  άμεσα η σύνταξη μελέτης  από αξιόπιστο επιστημονικό ή άλλο φορέα,  κοστολογημένη,   γιατί  στους δύσκολους καιρούς που περνάμε  χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις προτεραιότητες των έργων που βάζουμε ) 

Πάντως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού  προβλήματος στην πόλη μας,   με στόχο πάντα μια Ορεστιάδα φιλική σε πεζούς και τροχοφόρα.

Πολύ σύντομα η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ορεστιάδας θα ανακοινώσει δέσμη προτάσεων  για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος  για μια Ορεστιάδα φιλική σε πεζούς και τροχοφόρα.

Ορεστιάδα 1 Μάη 2013-05-01